DOKUMENTY

Biuro Podróży

DOKUMENTY DO POBRANIA – DLA RODZICÓW

DLA UCZESTNIKÓW KOLONII I OBOZÓW MŁODZIEŻOWYCH

Jak przygotować dziecko do wyjazdu na kolonie?
Jak przygotować dziecko do wyjazdu na zimowisko?
Karta kolonijna kwalifikacyjna
Upoważnienie do podawania leków
Klauzula informacyjna
Warunki uczestnictwa w imprezie

PROŚBA O WYSTAWIENIE FAKTURY

POBIERZ PLIK PDF

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

UBEZPIECZENIE

INFORMACJA DLA KLIENTA: UBEZPIECZENIE PODRÓŻY NA TERENIE POLSKI (POBIERZ PDF)

INFORMACJA DLA KLIENTA: UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH (POBIERZ PDF)

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji wraz z banerem i  linkiem  do zawarcia polisy

Wg. Instrukcji Towarzystwa ubezpieczającego :

ZGŁASZANIE SZKODY:

tel. 801 120 120 LUB 22 505 65 06

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. – Zespół Obsługi Roszczeń,

ul. Przyokopowa 31, 01 – 208 Warszawa

JAK REZERWOWAĆ ?

POPRZEZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rezerwacja dokonywana jest bezpośrednio przez naszą stronę. Wypisując dane w formularzu, rezerwują Państwo wstępnie miejsca na imprezie turystycznej.

Po przesłaniu formularza, nasz konsultant prześle Państwu e-mailem komplet dokumentów dotyczących wyjazdu wraz z umową, które należy podpisać i odesłać do naszego biura. Ostateczną decyzję potwierdzenia rezerwacji podejmują Państwo, decydując się na uiszczenie zaliczki na wskazane konto. Brak wpłaty powoduje bezkosztową anulację Państwa wstępnej rezerwacji.

Rezerwacja wstępna jest ważna przez 48 godzin.

Korzystając z formularza zgłoszeniowego mogą Państwo również  złożyć zapytanie o wybraną ofertę.
 

PRZEZ TELEFON

Rezerwacji dokonują Państwo bezpośrednio u konsultanta. Na podstawie Państwa wstępnej rezerwacji telefonicznej prześlemy komplet dokumentów dotyczących wyjazdu wraz z umową, które należy podpisać i odesłać do naszego biura. Ostateczną decyzję potwierdzenia rezerwacji podejmują Państwo decydując się na uiszczenie zaliczki na wskazane konto. Brak wpłaty powoduje bezkosztową anulację Państwa wstępnej rezerwacji.

 WPŁATY ZALICZEK PRZYJMOWANE SĄ WYŁĄCZNIE NA NUMER KONTA WSKAZANY W UMOWIE !